ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้..หลายคนรับ”

0
492

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้..หลายคนรับ” ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตเสมือนต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตจำนวน 146 คน ได้ปริมาณโลหิตรวม 49,050 CC.

กฤติยากร ผาสุข ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here