ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it Center ในศูนย์กลางเรียนรู้ ICTตั้งเป้าขยายผล 5 ศูนย์ตลอดปี 2562

0
1272

อาชีวะอุบลฯลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it Center ในศูนย์กลางเรียนรู้ ICTตั้งเป้าขยายผล 5 ศูนย์ตลอดปี 2562

วันที่ 15 มิถุนายน 2562วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายวีระพิศ แฝงจันทร์ หัวหน้างานโครงการพิเศษ นำคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการ “สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it Center ในศูนย์กลางเรียนรู้ ICT” ตามนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ได้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน1,069 ศูนย์ กระจายในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it Center ในศูนย์กลางเรียนรู้ ICT ประจำปี 2562 ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายดำเนินงานทั้งหมด 5 ศูนย์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี คือ 1.ศูนย์การเรียนรู้ ICT สามัคคี 2.ศูนย์การเรียนรู้ ICT วัดหลวง1 3.ศูนย์การเรียนรู้ ICT วัดไชยมงคล 4.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ประทุม 5.ศูนย์การเรียนรู้ ICT กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.กุดลาด กิจกรรมในการดำเนินงาน ได้แก่ นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ซ่อมแซม บำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำศูนย์การเรียนรู้ ICT ฟรีสำหรับวันนี้ (15 มิถุนายน 2562) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมสนับสนุน ที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT สามัคคี ในโรงเรียนเทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์แรก และขยายผลต่อไปในศูนย์อื่นๆ ในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ จนครบ 5 ศูนย์ ตลอดปีงบประมาณ 2562

ปชส.อาชีวะอุบลราชธานี ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here