ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เลขาธิการ ป.ป.ส.ร่วมกับภาคี แถลงข่าว เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562

0
524

ป.ป.ส. เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด
เลขาธิการ ป.ป.ส.ร่วมกับภาคี แถลงข่าว เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย Ms.Lili Sang – Associate Drug Control Officer Ryan Winch – Programme Consultant พลตำรวจตรีพรชัย สุธีรคุณ รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ร่วมพิธีแถลงข่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 และเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างแรงบันดาลใจ ชุด “แรงบันดาลใจ ต้านภัยยาเสพติด” โดยมี นายพิษณุ บุญยืน (PMC ปู่จ๋านลองไมค์) และนางสาวอารดา อารยวุฒิ (ดาร์ลิ่ง) ผู้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด มาร่วมแบ่งปันบอกเล่าประสบการณ์ชีวิต และให้แนวคิดในการเผชิญกับปัญหา เพื่อเป็นแนวทางให้กับเยาวชนในการดำเนินชีวิต เดินตามฝันโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบงานยาเสพติด ประสานความร่วมมือ กำหนดยุทธศาสตร์ พัฒนาและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศและอาเซียน อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนของสังคม อาทิ เยาวชน ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยร้ายของสังคม เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า “สำหรับปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในห้วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมกันทั่วประเทศ โดยกิจกรรมในส่วนกลาง ประกอบด้วย

 • วันที่ 23 มิถุนายน 2562 กิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” (RUN AGAINST DRUGS) ณ สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2562 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2562 การเผยแพร่เทปบันทึกภาพนายกรัฐมนตรี อ่านคำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
 • วันที่ 26 มิถุนายน และ 5 กรกฎาคม 2562 พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49 ประจำปี 2562 ณ นิคมอุสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ทุกจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ด้วยการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านยาเสพติด อาทิ กิจกรรมปฏิญาณตนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด การร่วมพลังมวลชนรณรงค์ต่อต้ายยาเสพติด กิจกรรมเดิน-วิ่งต่อต้านยาเสพติด การจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ กิจกรรมการประกวดร้องเพลง ประกวดดนตรี ประกวดเต้น ประกวดวาดภาพ การแข่งขันกีฬา การสาธิตอาชีพ การลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นกวาดล้างชุมชนเป้าหมาย เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์ ชุด “แรงบันดาลใจ ต้านภัยยาเสพติด” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มีชื่อเสียงในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีความประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

 1. นายจิรายุ ตั้งศรีสุข (เจมส์) นักแสดง สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 2. นางสาวเมลดา สุศรี (โบว์) นักแสดง สังกัด ช่อง 7HD
 3. นายคณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ) นักจัดรายการวิทยุ และผู้อำนวยการสถาบันสอนภาษา Angkriz
 4. นางสาววิชญาณี เปียกลิ่น (แก้ม) นักร้อง สังกัด ONE 31
 5. นายพิษณุ บุญยืน (ปู่จ๋าน ลองไมค) นักร้อง-แร็ปเปอร์
 6. นางสาวเฌอปราง อารีย์กุล นักร้อง-นักแสดง สังกัด BNK48
 7. นายพิภู พุ่มแก้วกล้า (ต๊ะ) ผู้ประกาศ The Standard – GMM25 – Mellow 97.5
 8. นางสาววรันธร เปานิล (อิ้งค์) นักร้อง สังกัด Boxx Music
 9. นายปฐมพงศ์ เรือนใจดี (ทอย) นักแสดง สังกัด GMM Grammy
 10. นางสาวอารดา อารยวุฒิ (ดาร์ลิ่ง) นักร้อง – นักแสดง – นักกีฬา

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า “เด็กและเยาวชน ถือเป็นกำลังหลักที่จะช่วยพัฒนาประเทศ การป้องกันปัญหายาเสพติดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โดยได้รับความร่วมมือจากต้นสังกัดและผู้มีชื่อเสียงในสังคม มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นแนวทางให้กับเยาวชนในการดำเนินชีวิตและเดินตามฝัน โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทำความดี อาสาทำกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด26 มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here