ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. ร่วมกับ UNODC จัดกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประชาชนแห่ร่วมแสดงพลัง กว่า 3,000 คน

0
594

ป.ป.ส. ร่วมกับ UNODC จัดกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประชาชนแห่ร่วมแสดงพลัง กว่า 3,000 คน

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 05.30 น. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอนต่อต้านยาเสพติด”(Run Against Drugs) เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 พร้อมด้วย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด Mr. Jeremy Douglas ผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม แห่งสหประชาชาติ (UNODC) พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ผู้บริหารหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมสนับสนุน ศิลปิน สื่อมวลชน และประชาชนกว่า 3,000 คน ร่วมแสดงพลัง ต่อต้านยาเสพติด โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด”เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 บริจาคสมทบทุนให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ กว่า 9.3 แสนบาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด ณ สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สืบเนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ ได้กำหนดให้ วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน สำหรับปี ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกับ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) กำหนดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัย ยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” และได้กำหนดจัดกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” ร่วมกันเป็นครั้งแรก โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ระยะทาง 5 กม. (ชาย/หญิง) ได้แก่ อายุไม่เกิน 20 ปี อายุ 20-39 ปี และอายุ 40 ปีขึ้นไป 2) ระยะทาง 10.5 กม. (ชาย/หญิง) ได้แก่ อายุไม่เกิน 20 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี และอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทจะได้รับโล่ที่ระลึก รวม 48 รางวัล และผู้ที่ร่วมกิจกรรมที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “การจัดกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชน ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังต่อต้านยาเสพติดโดยเฉพาะการวิ่งที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และทุกๆ คนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน หรือคนใกล้ชิดต่อไป ซึ่งถือเป็นการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางหนึ่ง”

นอกจากนี้ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะรวมพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในห้วงเดือนมิถุนายน เพื่อร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติดตามเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับ ประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนสนใจในการออกกำลังกายสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีและเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด”

“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

NO NEW FACE NEED…วงการนี้ไม่ต้องการคนหน้าใหม่ “คนรุ่นใหม่ คิดใหม่ ไม่เข้าวงการยาเสพติด”

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here