ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯ ได้รับเกียรติจากที่ประชุม ทปอ. เป็นครั้งที่ 3 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

0
736

ม.อุบลฯ ได้รับเกียรติจากที่ประชุม ทปอ. เป็นครั้งที่ 3 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมี ศาสตราจารย์(พิเศษ)จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในนามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ แนะนำผู้บริหาร และแนะนำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 สำหรับการประชุม ทปอ. นับว่ามีความสำคัญมากสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่จะนำเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาร่วมกันเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในภารกิจต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก การปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีขนาดเล็กหรือตั้งมาไม่นานนัก หรือมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดก็จะมีลักษณะของปัญหาในการดำเนินงานที่ต่างกัน การแลกเปลี่ยนความคิดกันในที่ประชุมนี้จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้มาก ซึ่งการประชุม ทปอ. ครั้งนี้ มีอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม จำนวน 43 สถาบันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมบอลรูม B – C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 3/2562ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหนึ่งในสุดยอดมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคอีสาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยท่านอธิการบดีและท่านเลขาธิการ ทปอ. ด้วยครับ เรามาประชุมที่นี่ที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ มีวาระสำคัญมากมายโดยเฉพาะเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยในยุคต่อไป ซึ่งวันนี้เรามีกระทรวงใหม่ กระทรวง อว. หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะทำอย่างไรที่จะทำให้มหาวิทยาลัยไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก และเป็นที่พึ่งของคนไทย รวมทั้งสังคมไทยได้ นั้นเป็นเรื่องแรก เรื่องที่สองเป็นเรื่องข้อสรุปของระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ TCAS ก็ยอมรับว่าวันนี้จำนวนที่นั่งมากกว่าจำนวนที่นั่งมากกว่าจำนวนน้อง ๆ นักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปเยอะมาก มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับตัวจะปรับตัวอย่างไร เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันยาวเลย และเรื่องต่อไปคือรื้อเรื่องความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสภาวิชาชีพ และภาคการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยว่าวันนี้ไม่ใช่ทำงานแยกกันทำ ต้องทำงานร่วมกันอย่างกลมเกลียว มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคดีสรัปชั่น
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เผยว่า ปีนี้เราได้นักศึกษาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสองแสนกว่าคน ที่จริงแล้วที่นั่งเรามีมากกว่านั้น ซึ่งมากกว่าสองเท่า ก็ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักเรียนที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2562 นี้ ก็ขอให้น้อง ๆ ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน อย่างไรก็ตามหลาย ๆ คนอาจจะไม่ได้คณะในฝัน แต่อยากให้กำลังใจว่าที่จริงแล้ว การเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของการประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ยังมีอีกหลายส่วนมากมายที่น้อง ๆ ยังมีโอกาส ก็ขอบอกว่าอย่าเสียกำลังใจ ขอให้สู่ต่อ ๆ ไป
สุดท้าย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวาระที่ครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และก็อธิการบดีคนหนึ่ง ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่กำลังจะเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีด้วย ซึ่งเป็น 30 ปีที่ยิ่งใหญ่ เป็น 30 ปีที่ก้าวกระโดด และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอนาคตอีก 30 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็นเสาหลักที่สำคัญ ไม่ใช่แค่เฉพาะพี่น้องชาวภาคอีสาน แต่เป็นเสาหลักสำคัญในภูมิภาคอาเซียนเลยที่เดียว

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here