ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่วัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม

0
677

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 แสนตัว ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 หมื่นต้น และปลูกหญ้าแฝก
สำหรับการกิจกรรม ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันดำเนินกิจกรรม ตามพระราโชบาย ของ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่วัดป่าศรีแสงธรรม ที่มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ เป็นวัดที่สร้างประโยชน์ด้านพลังงานทดแทน ด้านการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการปรับสภาพภูมิทัศน์ ในพื้นที่บริเวณวัด ให้สะอาดสวยงาม ตลอดจนให้การปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร เป็นไปตามภารกิจ มีความต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวัง ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความปรองดอง สามัคคี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบ ภารกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อให้เกิดความสามัคคี และเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุข

cr ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here