ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สื่อสร้างสรรค์ ยึดมั่นอุดมการณ์ นำข่าวสารสู่สังคม#สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ รับน้องเชิงสร้างสรรค์จัด พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ประจำปีการศึกษา 2562

0
958

สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ รับน้องเชิงสร้างสรรค์จัด
พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ประจำปีการศึกษา 2562


เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ประจำปีการศึกษา 2562” ให้แก่น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ จำนวน 3,600 กว่าคน โดยมี รองศาสตราจารย์(พิเศษ)จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี และ นายเนติวัฏ คูนแก้ว นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล รับขวัญ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ซึ่งในปีนี้ นายบุญมี เครือพันธ์ เป็นผู้นำประกอบพิธีพราหมณ์ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ทุกคณะ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่จากทุกคณะเข้าร่วมพิธี “พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ประจำปีการศึกษา 2562” ผูกข้อมือให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกคน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สร้างความประทับใจให้แก่รุ่นน้องเป็นอย่างมาก


นายเนติวัฏ คูนแก้ว นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ เป็นหนึ่งกิจกรรมรับน้อง และเป็นโครงการที่รุ่นพี่จัดให้รุ่นน้องเป็นประจำทุกปีการศึกษา และในการจัดพิธีก็จะกำหนดจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากเป็นสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่น้อง ๆ ที่จะเริ่มใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเมื่อวันที่น้อง ๆ จบการศึกษาก็จะต้องมารับปริญญา ณ สถานที่แห่งนี้ทุกคน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราได้จัดประเพณีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ต่อเนื่องเป็นประจำ เนื่องจากพิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นขนบธรรมเนียมสำคัญที่ถือสืบทอดกันมาแต่โบราณ และเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานหรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเมื่อครั้งโบราณ ดังนั้น ทางสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงร่วมกันจัดโครงการบายศรีสู่ขวัญขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนา นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร และเพื่อเป็นการรับขวัญ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกทั้งเป็นการแสดงความยินดีแก่รุ่นน้องที่จะได้เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งสถานที่ใหม่ เพื่อนใหม่ หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ตลอดการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเมื่อจบการศึกษาออกไปแล้วก็จะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here