ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สื่อสร้างสรรค์ ยึดมั่นอุดมการณ์ นำข่าวสารสู่สังคม##จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562

0
756

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562


ที่ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานอ่านสารคำปราศรัย นายกรัฐมนตรี นำกล่าวปฎิญาณตน และเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาและภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามของมนุษยชาติ ทำลายคน ครอบครัว สังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อด้านยาเสพติดภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลก”Committed to solve narcotics problem with strong determination”
26 th June, the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอุบลราชานี ร่วมกับองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
ประกอบด้วย การเดินรณรงค์ของกลุ่มพลังมวลชน การปั่นจักรยานและการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด การจัดบูธนิทรรศการ การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และชมรม TO BE NUMBER ONE และการเผาทำลายของกลางยาเสพติด

Cr ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here