ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน#สื่อสร้างสรรค์ ยึดมั่นอุดมการณ์ นำข่าวสารสู่สังคม##รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

0
276

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ,ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏฺ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ,พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ,นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ,นายกนิษฐ์ สารสิน ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ,Mr.Paul Stephens อุปทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคคลและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ได้รับโล่ฯ เข้าร่วมในพิธี 500 คน ณ สโมสรทหารบก

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 26 โดย สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ของทุกปี ตามมติของสหประชาชาติและเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทและความสำคัญของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเยาวชน และศิลปิน ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนทำงานด้านยาเสพติด จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่ได้รับโล่ จำนวน 157 ราย ดังนี้

โล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 5 ราย ได้แก่

  1. พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ สุบิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
  2. พันตำรวจเอก ภูวดิท ชนะคชภัทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
  3. พันตำรวจเอก ฉลาด พลนาการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต จังหวัดชุมพร
  4. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)
  5. สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP)

โล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับดีเด่น ที่ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จากมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป จำนวน 5 ราย ได้แก่

  1. นางวรรณา อัศวสันติชัย ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตบางบอน
  2. ร้อยตำรวจเอก เจน ขุนราม รองสารวัตรป้องกันปราบปราม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
  3. นางธนภรณ์ ช่วยชู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
  4. นางรัชนี สุขบุญสังข์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยงานยาเสพติด โรงพยาบาลหาดใหญ่
  5. นางอรุณี แก้วเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านและประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองต่ำ

โล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บุคคลและองค์กรได้รับการพิจารณาให้เข้ารับโล่ทั้งหมด 120 ราย ใน 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการปราบปรามยาเสพติด ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด และด้านการป้องกันยาเสพติด

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยังให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดที่สูญเสียชีวิต โดยมอบโล่เชิดชูเกียรติฯ ให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จำนวน 5 ราย และมอบโล่ให้กับผู้เสียสละในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 22 ราย รวมทั้งมอบโล่ขอบคุณให้กับศิลปินหรือผู้ที่มีชื่อเสียง ที่ร่วมรณรงค์สร้างแรงบันดาลใจ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 จำนวน 10 ราย ได้แก่ เฌอปรางค์ BNK48, ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป, ปู่จ๋าน ลองไมค์, เจมส์ จิรายุ, โบว์ เมลดา, แก้ม วิชญาณี, ต๊ะ พิภู, อิ้งค์ วรันธร, ทอย ปฐมพงศ์ และดาร์ลิ่ง อารดา อารยวุฒิ

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มกำลังความสามารถ มุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศตนเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และขออวยพรให้ผู้ที่ทำงาน เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here