ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#ลูกหลานชาวอุบลฯ เตรียม สร้างอนุสาวรีย์ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ผู้ซึ่งมีคุณูปการแก่ชาวอุบลฯ

0
761

ลูกหลานชาวอุบลฯ เตรียม สร้างอนุสาวรีย์ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ผู้ซึ่งมีคุณูปการแก่ชาวอุบลฯ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมหารือการก่อสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ รำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ผู้ซึ่งมีคุณูปการแก่ชาวอุบลราชธานี อย่างหาที่สุดมิได้

     ที่ ห้องประชุม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มณฑลทหารบกที่ 22  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดการประชุมหารือการก่อสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ขึ้น โดยมี พลตำรวจเอก ดอกเตอร์ ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ,พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ,นายสุทัศน์ เงินหมื่น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ,พลโทนรินทร์ มุทุกันต์ ,พลโทชุมพล กากแก้ว ,เจ้าคุณพระวิโรจน์ รัตโนบล เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง ,ทหาร ตำรวจ ,ส่วนราชการ ,ภาคเอกชน ลูกหลานชาวอุบลฯ ร่วมการประชุมในครั้งนี้  

     พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ครั้งทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์ สำเร็จราชการมณฑลอีสาน รับผิดชอบทั้งฝ่ายทหาร และ พลเรือน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั้น กว่า 17 ปี ที่พระองค์ทรงประทับอยู่เมืองอุบลราชธานี พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งการปรับปรุงพัฒนาเมืองอุบลราชธานีในหลายด้าน บริจาคที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์ อันเป็นรากฐานให้กับชนรุ่นปัจจุบัน ทั้งการประทานที่ดินซึ่งเป็นที่ก่อสร้างสถานที่ราชการในจังหวัดอุบลราชธานีหลายแห่ง เช่น ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด ที่ทำการเทศบาลนครอุบลราชธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง ฯลฯ นอกจากนี้ พระโอรสและพระธิดาของพระองค์ ก็ยังทรงให้ความอนุเคราะห์ ห่วงใย และสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้เมืองอุบลราชธานีเป็นการสืบเนื่องต่อจากพระบิดาในโอกาสต่อมา จนถึงปัจจุบันอีกนานัปการ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ชาวอุบลราชธานีรุ่นหลัง จักได้สำนึกในคุณงามความดี และพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงกระทำไว้ โดยนำนามของพระองค์มาตั้งเป็นชื่อสถานที่ราชการ และถนนหนทางหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธประสงค์, ถนนสรรพสิทธิ์ ฯลฯ

     สำหรับ การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการปรึกษาหารือแนวทางการก่อสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ โดยน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ขณะพระองค์ท่านได้มารับราชการ ณ มณฑลอีสาน (อุบลราชธานี) และได้ประกอบคุณงามความดี หลายประการ อาทิ การจัดตั้งค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ,โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ,บริจาคพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานราชการ ซึ่งประชาชนจะได้น้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างบ้านแปลงเมือง

     ทั้งนี้ ในการประชุม ได้หารือถึงรูปแบบในการจัดสร้าง ,การจัดหาพื้นที่ ที่เหมาะสมในการก่อสร้างอนุสาวรีย์ การจัดตั้งมูลนิธิฯ ในการจัดสร้างฯ ซึ่งจะนำข้อมูลเหล่าจัดทำประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวอุบลฯ ต่อไป

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here