ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สื่อสร้างสรรค์ ยึดมั่นอุดมการณ์ นำข่าวสารสู่สังคม ##คณะสงฆ์ตำบลตับเต่า ชมรมผู้สุงอายุตับเต่าร่มไทรได้ร่วมกันออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตตำบลตับเต่า

0
430

เมื่อวันที่26 มิถุนายน 2562.
คณะสงฆ์ตำบลตับเต่า ชมรมผู้สูงอายุตำบลตับเต่า ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ตำบลตับเต่า พร้อมฝ่ายสงฆ์นำโดย พระครูวิสิฐศุภการ เจ้าคณะตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จ.เชียงราย พระกิตติพงษ์ สุทฺธิญาณเมธี เลขานุการเจ้าคณะตำบลตับเต่า เจ้าอาวาสทุกวัดในเขตตำบลตับเต่า
ฝ่ายฆราวาส นำโดย นายนิยม ผัดเรือน รองนายก.อบต.ตับเต่า นายสมาน ธิโนชัย ประธานชมรมผู้สูงอายุตับเต่าร่มไทร
ผอ.ฉัตรชัย สุวรรณจักษ์ ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุ และนายสมพร ใจเถิง อดีตกำนันตำบลตับเต่า
ได้ร่วมกันออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในเขตตำบลตับเต่า ตั้งเเต่ บ้านรักถิ่นไทย-บ้านเหล่า ต.ตับเต่า โดยเข้าเยี่ยมหมู่บ้านละ 2 คน รวมทั้งตำบล 21 คน ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ นอกจากนั้นยังมอบสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับผู้ป่วยอีกด้วย

Cr พระกิตติพงษ์ สุทฺธิญาณเมธี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here