ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สื่อสร้างสรรค์ ยึดมั่นอุดมการณ์ นำข่าวสารสู่สังคม ##พล.ต.ต.ดร.พรชัย พานิชอัตรา รอง ผบช.น. เป็นประธานประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน กต.ตร.กทม. 9 ด้าน

0
712

พล.ต.ต.ดร.พรชัย พานิชอัตรา รอง ผบช.น. เป็นประธานประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน กต.ตร.กทม. 9 ด้าน

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. : พล.ต.ต.ดร.พรชัย พานิชอัตรา รอง ผบช.น. เป็นประธานการประชุมโดยมี พ.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน รอง ผบก อก.บช.น., พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รอง ผบก.น.1, พ.ต.อ.กัญชล อินทารามรอง ผบก.น.3, พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง รอง ผบก.น.4, พ.ต.อ.ชนิน วชิรปาณีกูล รอง ผบก.น.5, พ.ต.อ.ภพธร จิตต์มั่น รอง ผบก.น.6,พ.ต.อ.สุชาติ คล้ายจันทร์พงษ์ รอง ผบก.น.7, พ.ต.อ.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ รอง ผบก.น.8, พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธราช รอง ผบก.น.9, ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร.และ ประธาน กต.ตร. กทม.บก.น.1, นายสุพจน์ พงษ์บุญคุ้มลาภ กต.ตร.กทม.ภาคประชาชน, นายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย ที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ, นายศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งศิริ กต.ตร.กทม.,นางจินตนา ผ่องแผ้ว กต.ตร.กทม., อ.สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล กต.ตร.กทม.ด้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา นายวริน อิทธิโรจนกุล กจ.ตร.กทม. เป็นต้น ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน กต.ตร.กทม. 9 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านการจราจรและอุบัติเหตุ 3. ด้านความมั่นคง 4. ด้านสังคม 5. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 6. ด้านธรรมาภิบาล 7. ด้านการพัฒนา 8. กต.ตร.กทม. ภาคประชาชน ด้านยาเสพติด 9. กต.ตร.กทม. ภาคประชาชน ด้านประชาสัมพันธ์ โดยมีคณะ กต.ตร.กทม.- ที่ปรึกษา และอนุ กต.ตร. ร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บช.น.

ภารกิจหลักของ กต.ตร. คือการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 1 ตรวจสอบ ติดตามกระบวนการในภารกิจการมีส่วนร่วม 2 ตรวจสอบผลการดำเนินการตามคำร้องเรียนที่มีผู้ร้องเรียนมายัง กต.ตร.กทม. แล้วแต่กรณี ตามนัยระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนและข้อเสนอแนะของประชาชน

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here