ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์ #สื่อสร้างสรรค์ ยึดมั่นอุดมการณ์ นำข่าวสารสู่สังคม ##อาชีวะอุบลฯนำฮอย 118 ปี แห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ ภูมิใจสืบสานงานศิลป์ถิ่นอีสานจากรุ่นสู่รุ่นเป็นประจำทุกปี

0
972

อาชีวะอุบลฯนำฮอย 118 ปี แห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ
ภูมิใจสืบสานงานศิลป์ถิ่นอีสานจากรุ่นสู่รุ่นเป็นประจำทุกปี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลราชธานีทุกปี ด้วยการแสดงรำร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางวันและภาคกลางคืน เพื่อเป็นรำลึก ย้อนฮอยประเพณี 118 ปี แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี โดยภาคกลางวันชื่อชุดการแสดง “อาชีวะนำฮอย 118 ปี แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี” ใช้นักแสดงจำนวน 80 คน การแสดงชุดนี้ได้เล่าเรื่องผ่าน การร้องกาบเซิ้งบั้งไฟ เล่าเรื่องราวประเพณีแห่เทียนพรรษา ในสมัยก่อน มาจนถึงปัจจุบัน ขับร้องโดย ครูรัชตพร จารย์รัตน์ (ครูหมอลำปลาเค็ม) ซึ่งได้เล็งเห็นคุณค่าความไพเราะของจังหวะท่วงทำนองของดนตรีพื้นบ้าน กลองยาว ได้มีการออกแบบท่าฟ้อนรำ ที่มีความสวยงาม ที่แสดงถึง เอกลักษณ์เแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ความสนุกสนานและผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป ส่วนภาคกลางคืนเป็นการแสดงในชื่อชุด “แตกบ้าน”ใช้นักแสดงจำนวน 40 คน ถ่ายทอดศิลปะความอ่อนช้อยสวยงามด้วยท่ารำประยุกต์ พร้อมจัดทำรถบุษบกอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี อย่างสวยงามเป็นประจำทุกๆปี โดยฝีมือคณะครู นักการภารโรง และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมในการตกแต่งขบวนรถ

นอกจากนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังร่วมกับชุมชนวัดแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสายการบินไทยสมาย สนับสนุนการจัดทำต้นเทียนประเภทแกะสลักคุ้มวัดแสนสุขด้วยกลุ่มเยาวชนรุ่นเยาว์ นักเรียนสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายอัฐกร แก้วหาวงศ์ ศิลปินดีกรีแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีนี้ ร่วมกันรังสรรค์ผลงานแกะสลักเทียนพรรษาสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมกันนี้ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงและศิษย์เก่าศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ธรรม เทียน ศิลป์” (Dhamma candle Art) ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2562 ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ทั้งนี้มีกิจกรรม Work Shop ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันของเหล่าศิลปินถ่ายทอดบรรยากาศการแกะสลักเทียนพรรษาของแต่ละคุ้มวัดออกมาเป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า ในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 นี้
จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้ลริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีที่งดงามและเลื่องชื่อของท้องถิ่นเมืองดอกบัวให้คงอยู่สืบไป

ปชส.อาชีวะอุบลราชธานี ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here