ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สื่อสร้างสรรค์ ยึดมั่นอุดมการณ์ นำข่าวสารสู่สังคม ##ม.อุบลฯ โชว์ผลงานวิจัย และสินค้านวัตกรรม Startup ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานมหกรรมการแสดงผลงานวิจัย และสินค้านวัตกรรม จ.อุบลราชธานี 2562 : UBU RISE 2019

0
1474

ม.อุบลฯ โชว์ผลงานวิจัย และสินค้านวัตกรรม Startup ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดงานมหกรรมการแสดงผลงานวิจัย และสินค้านวัตกรรม จ.อุบลราชธานี 2562 : UBU RISE 2019

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ร่วมกันจัด “งานมหกรรมการแสดงผลงานวิจัย และสินค้านวัตกรรม จ.อุบลราชธานี 2562 หรือ งาน UBU Research and Innovations Expo 2019 : RISE 2019” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 3 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อนำผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกมาเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Startup ในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในงานวิจัย งานพัฒนา นวัตกรรม และการบริการของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น และเพื่อเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับภาคเอกชนในพื้นที่ในอนาคตต่อไป


รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวว่า สำหรับการจัด “งานมหกรรมการแสดงผลงานวิจัย และสินค้านวัตกรรม จ.อุบลราชธานี 2562 หรือ งาน UBU Research and Innovations Expo 2019 : RISE 2019” หรือที่เราเรียกกันติดปากว่างาน UBU RISE ซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีนี้จัดมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่สร้างและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาจัดแสดง และเปิดโอกาสให้เอกชน SME และผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจมาศึกษา ตลอดจนนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยจะจัดให้มีการขอสิทธิ์การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ในงานได้เลย นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้เหล่าผู้ประกอบการ Startups ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างขึ้นได้แสดงผลงาน และสินค้าใหม่ๆ ของตัวเองด้วย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเริ่มเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป พร้อมการแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่พร้อมให้เอกชนนำไปต่อยอดทางธุรกิจ ประกอบด้วย ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและเภสัชกรรม ด้านเกษตรกรรม และด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งมีจำนวนผลงานกว่า 30 ผลงาน การออกร้านแสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้าด้านนวัตกรรม ของผู้ประกอบการ Startup ชั้นนำในภูมิภาค ในพื้นที่แสดงสินค้าของผู้ประกอบการใหม่กลุ่ม Startup ในพื้นที่ พบกับ Startup ที่สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาให้เป็นสินค้าไฮเทคและซื้อหาสินค้านวัตกรรมสุดล้ำภายในงาน การออกบูธหน่วยงานร่วมต่างๆ ที่พร้อมยื่นโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจนำนวัตกรรมไปเป็นสินค้า และในวันที่ 3 กรกฎาคม มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ Talk show Startup ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เพื่อเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจ Startup โดย คุณพอล ภัทรพล ศิลปาจารย์ “SME ไทยไร้ขีดจำกัด” Work Shop อาหารนวัตกรรม จากการรังสรรค์อาหารโดยวัตถุดิบจากสินค้านวัตกรรมที่จัดแสดงในงาน โดยเชฟชื่อดังเชฟกณะทะเหล็ก บุญธรรม ภาคโพธิ์ การ Debate “ปลดล็อกงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง” โดยนักวิจัยและบริษัทเอกชนชั้นนำในพื้นที่ นอกจากนี้ ท่านยังจะพบกับกิจกรรมความบันเทิงตลอดการจัดงาน ทั้งเวทีกลางและพื้นที่จัดนิทรรศการ ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ – เอกชน ภาคการเงินและสถาบันการศึกษา จึงถือได้ว่าเป็นการงานมหกรรมแสดงผลงานวิจัย และสินค้านวัตกรรม Startup ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here