ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สื่อสร้างสรรค์ ยึดมั่นอุดมการณ์ นำข่าวสารสู่สังคม ##สำนักงาน ป.ป.ส. ขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียน จัดประชุม “เครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 8”

0
343

สำนักงาน ป.ป.ส. ขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียน จัดประชุม “เครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 8”

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดการประชุมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 8 (The 8th ASEAN Drug Monitoring Network) โดยมี นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน และเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 8 นี้ มุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือระดับภูมิภาคในการเฝ้าระวังยาเสพติดโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดช่วง 6 เดือนแรก ทั้งข้อมูลตัวยา รูปแบบการกระทำความผิด และวิธีการจัดการกับปัญหา รวมถึงนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งพิจารณาร่างคู่มือระบบ ADM Report System ตลอดจนร่างรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียน ประจำปี 2561 ที่เน้นให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ (New Psychoactive Substances; NPS) ก่อนเสนอที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASOD) ครั้งที่ 40 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ ข้อมูลตลอดสามปีที่ผ่านมาพบว่า ยาบ้าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ในขณะที่ประเทศอื่นในภูมิภาคพบปัญหาไอซ์ระบาดมากกว่า แต่จากข้อมูลภาพรวมผู้เข้ารับการบำบัดในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง 2561 ในอาเซียนพบว่า ผู้เข้ารับการบำบัดที่ใช้สารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน (ยาบ้าและไอซ์) (Amphetamine-Type Stimulants; ATS) มีการใช้กัญชาและ NPS ร่วมด้วย นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้ยาในกลุ่ม Opioids หรือฝิ่นสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ Fentanyl นอกจากนี้ มีรายงานการจับกุมการลักลอบค้า Khat ทั้งเป็นใบและต้น อีกทั้งในประเทศเวียดนามยังพบการนำ NPS หลายชนิดมาจำหน่ายแบบชาสมุนไพร

สำหรับ การประชุมดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here