ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สื่อสร้างสรรค์ ยึดมั่นอุดมการณ์ นำข่าวสารสู่สังคม ##ทหารชายแดนไทย- กัมพูชา ปั่นร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดพื้นที่ชายแดน “Anti-drugs Bike 2019”

0
1119

ทหารชายแดนไทย- กัมพูชา ปั่นร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดพื้นที่ชายแดน “Anti-drugs Bike 2019


เมื่อ 5 ก.ค. 2562 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี โดย พันเอกวิชิต มักการุณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 จัดกำลังพลทหารชายแดน ไทย – กัมพูชา ปั่นร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดพื้นที่ชายแดน “Anti-drugs Bike 2019” โดยมีพิธีปล่อยแถวกิจกรรม โรงเรียนบ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธาน มีการแสดงกิจกรรมรำแถน และรำต้อนรับของนักเรียนบ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกชมรมจักรยาน นักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม 600 คน มีการปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และมีพิธีส่งมอบธงต่อต้านยาเสพติด ให้กับอำเภอน้ำขุ่น ณ โรงแป้งมันเอี่ยมอุบล อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางปั่นจักรยาน 44 กกิโลเมตร มียอดนักปั่น 600 คน พิธีส่งมอบธงต่อไป โดยมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นผู้ส่งมอบธงให้กับ นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอน้ำขุ่น หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมจักรยาน นักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม 300 คน ผลการปฏิบัติ ส่งมอบธงกิจกรรมแล้วเสร็จ เวลา 11.00 น สิ้นสุดกิจกรรม

ทีมงานข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์ จ.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here