ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สื่อสร้างสรรค์ ยึดมั่นอุดมการณ์ นำข่าวสารสู่สังคม ##งดงามสมพระเกียรติ !!! ขบวนบุษบกเทียนหลวงพระราชทาน ผลงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมแล้วสู่งานเทียนปีนี้ “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน”

0
1637

งดงามสมพระเกียรติ !!! ขบวนบุษบกเทียนหลวงพระราชทาน ผลงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมแล้วสู่งานเทียนปีนี้ “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน”

นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชานี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุบลราชธานี ให้จัดทำและตกแต่งขบวนรถบุษบกสำหรับอัญเชิญเทียนพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี 2562 “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” โดยความร่วมมือจากคณะครู นักการภารโรง และนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ออกแบบและจัดทำโครงสร้างรถอัญเชิญเทียนพระราชทาน จำนวน 3 คัน และสาขาวิชาคหกรรม ได้ออกแบบ จัดตกแต่งรถขบวนอัญเชิญเทียนพระราชทานด้วยงานศิลปหัตกรรม จัดดอกไม้ตกแต่งประดับประดา เน้นความประณีต สวยงาม สมพระเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

ปชส.อาชีวะอุบลราชธานี ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here