ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์ ##วันครบรอบ 4 ปีการจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี 2561 และโล่รางวัล ต่างๆ

0
1210

วันครบรอบ 4 ปีการจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี 2561 และโล่รางวัล ต่างๆ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดหารายได้ ,ดร.ประหยัด พวงจำปา ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านภาพลักษณ์องค์กร ,นางสาวศิริรัตน์ วสุรัตน์ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการ การจัดอบรมและสัมมนา ,ดร.ณัฐยา พัฒนาวาณิชอนันต์ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายกิจกรรมการสนับสนุนและบริการ ,ดร.อุทิศ ขาวเธียร ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล ,พลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิ / ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคล และองค์กรดีเด่นการต่อต้านการทุจริต นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ( สภท.54ปี ) พร้อมแขกผู้มีเกียรติและภาคีในองค์กรการต่อต้านทุจริต ร่วมในพิธีในวันครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี 2561 และโล่รางวัล ต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 13.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ในช่วงเช้า ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย คณะประธานอนุกรรมการ แขกผู้มีเกียรติ และ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป โดยได้นิมนต์พระมหาสุรัตน์ ฐิติภโล ปธ.8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโสมมนัสและพระสงฆ์อีก 8 รูป เจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นในช่วงบ่าย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้เป็นประธานพิธี มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี 2561 และโล่รางวัลต่างๆแก่องค์กรที่ได้รับการคัดเลือก

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here