ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ช. ลงนามขยายระยะเวลาในข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับสถาบัน Basel Institute on Governance สมาพันธรัฐสวิส

0
375

ป.ป.ช. ลงนามขยายระยะเวลาในข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับสถาบัน Basel Institute on Governance สมาพันธรัฐสวิส

​เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ให้การต้อนรับ Mrs. Phyllis Atkinson หัวหน้าส่วนอบรมศูนย์ติดตามทรัพย์สินคืนระหว่างประเทศ (International Centre for Asset Recovery: ICAR) สถาบัน Basel Institute on Governance สมาพันธรัฐสวิส ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมลงนาม
ขยายระยะเวลาในข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสถาบัน Basel กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยได้รับเกียรติ จาก H.E. Mr. Ivo Sieber เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังมีการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจในการสืบสวนและติดตามเส้นทางการเงิน (Financial Investigation) ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

​ในช่วงพิธีเปิดการประชุม ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามเพื่อขยายระยะเวลาบังคับใช้ MoU ระหว่างกันในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 องค์กร
ยังประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกัน การตามรอยและติดตามสินทรัพย์คืน รวมทั้งการ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Ivo Sieber เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ดังกล่าวด้วย

​หลังจากนั้น เป็นการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจในการสืบสวนและติดตามเส้นทางการเงิน
โดย Mrs.Phyllis Atkinson หัวหน้าส่วนอบรม ศูนย์ติดตามทรัพย์สินคืนระหว่างประเทศ (International Centre for Asset Recovery: ICAR) สถาบัน Basel Institute on Governance สมาพันธรัฐสวิส ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน การติดตามร่องรอยและทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ธุรกรรมต่างๆ และพยานหลักฐานอื่นๆ เพื่อย้อนไปถึงเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และพิสูจน์การกระทำความผิดทางอาญา โดยคาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับคือ ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสืบสวนและติดตามเส้นทางการเงิน และการแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้การปราบปรามและต่อต้านการทุจริต
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

​อนึ่ง สถาบัน Basel Institute on Governance ตั้งอยู่ ณ สมาพันธรัฐสวิส เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการติดตามทรัพย์สินคืน มีการค้นคว้าวิจัยและสนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะในภาครัฐ โดยมีศูนย์ติดตามสินทรัพย์คืนระหว่างประเทศ (International Centre for Asset Recovery หรือ “ICAR”) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม การเสริมสร้างสมรรถนะในเรื่องการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน การตามรอยและติดตามสินทรัพย์คืน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสถาบันดังกล่าวมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2554

ทีมข่าว สภท.รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here