ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เริ่มแล้ว !!! อาชีวะอุบลฯ สืบสานตำนานเทียนเมืองอุบลฯ จับมือ 10 ทีม เยาวชนภูมิภาคอีสาน ประกวดแกะสลักเทียนพรรษา บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ

0
795

เริ่มแล้ว !!! อาชีวะอุบลฯ สืบสานตำนานเทียนเมืองอุบลฯ จับมือ 10 ทีม เยาวชนภูมิภาคอีสาน ประกวดแกะสลักเทียนพรรษา บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ในงาน “118 ปี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” โดยการประกวดการแกะสลักเทียนพรรษาด้วยประติมากรรมภาพนูนต่ำ จากวัสดุเทียน รูปแบบประติมากรรมประเพณีร่วมสมัยในหัวข้อพุทธประวัติ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมผสม ทีมละไม่เกิน 3 คน รวมครูผู้ควบคุม ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 ทีม ประกอบด้วย โรงเรียนอัชสัมชัญอุบลราชธานี จำนวน 2 ทีม โรงเรียนนาส่วงวิทยาคม จำนวน 2 ทีม โรงเรียนวารินชำราบ จำนวน 3 ทีม และโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนบุญฑริกวิทยาคาร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนละ 1 ทีม โดยผลงานที่เข้าร่วมการประกวด มีขนาด 80X100X8 เซนติเมตร เนื้อหาของผลงานจะต้องตอบโจทย์ชัดเจนตรงตามหัวข้อ มีองค์ประกอบการจัดวางที่ประสานกลมกลืนกับเนื้อหาการสร้างสรรค์ ถูกต้องตามแบบอย่างประติมากรรม ผลงานมีทักษะฝีมือและความประณีต จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดการประกวดในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.3-16.30 น. และประกาศผลพร้อมมอบรางวัล ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ธรรม เทียน ศิลป์” (Dhamma candle Art) ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยเฉพาะงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้กลุ่มเยาวชนเกิดความรักและหวนแหนศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นและของชาติสืบไป

มนฤดี สุวรรณกูฏ ปชส.อาชีวะอุบล ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here