ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผวจ.อุบลราชธานี รับรางวัล “ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ-เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ ประจำปี 2562

0
571

วันที่ 11 ก.ค 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานสัมมนา “Success of Waste Separation – Change for Good : ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ -เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” และเข้ารับรางวัล “ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ-เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ ประจำปี 2562 ” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและมอบรางวัล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิตโดยมีจังหวัดเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 42 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการบริหารจัดการคัดแยกขยะครบ 100%

และโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความต่อเนื่องอย่างจริงจังต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการว่า การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก การใช้หลักการ 3 ช. ได้แก่ ลดปริมาณขยะ (Reuse) ใช้ซ้ำ (Reduce) และการส่งเสริมให้คนนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จะส่งผลถึงขั้นตอนการกำจัดขยะปลายทาง ช่วยให้การกำจัดขยะง่ายขึ้นและลดต้นทุนการกำจัดขยะลง ดังนั้นความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะเกิดจากการแยกขยะ ตั้งแต่ผู้ทำให้เกิดขยะ คือ ประชาชน และผู้จัดการขยะ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ารณรงค์ให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมมือกัน ก็จะทำให้สถานการณ์ขยะดีขึ้น ประเทศไทยของเราจะไม่มีปัญหา ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ที่สำคัญขอให้กำลังใจทุกคน ทุกหน่วยงาน ในการช่วยกันทำให้จังหวัด อำเภอ ท้องที่ ท้องถิ่น และบ้านของตนเอง สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกคน ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ทำให้การจัดการขยะมีความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here