ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายอำเภอเดชอุดมใช้ธรรมะหยุดยาเสพติด ในโครงการอบรมธรรมะด้านยาเสพติด เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชน

0
1570

นายอำเภอเดชอุดมใช้ธรรมะหยุดยาเสพติด ในโครงการอบรมธรรมะด้านยาเสพติด เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่วัดเหล่าเจริญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมธรรมะต้านยาเสพติด และพระครูมหาวนาภิรักษ์ เจ้าคณะตำบลเมืองเดชเขต 1 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การจัดโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสติ มีสมาธิในการเรียนและพัฒนาตนเองเพื่อให้ปลูกฝังธรรมะ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลกระทบทั้งในด้านร่างกาย ด้านจิตรใจและอารมณ์ สังคมและศีลธรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปํญหาได้ จนนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินชีวิตทั้งครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และฝึกทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับวัยรุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และสิ่งเสพติด โดยมีนักเรียนเข้าอบรมในครั้งนี้จำนวน 300 คน โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ตำบลเมืองเดช 100 คน โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม 100 คน และนายสุชาติ กิตติโกสินท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำนักเรียนมาเข้าอบรมในครั้งนี้จำนวน 100 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เดชอุดม มาเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here