ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. ส่งมอบของกลางกัญชาให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย

0
1574

ป.ป.ส. ส่งมอบของกลางกัญชาให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส่งมอบของกลางกัญชาที่ได้รับการอนุญาตครอบครองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 632 กิโลกรัม ให้กับนางสาวจันทิมา สุวรรณ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ผู้แทนจากโรงพยาบาลเจ้าพระเจ้าอภัยภูเบศร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเเพทย์ และการศึกษาวิจัย โดยมี พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และนางสาวณัชชา เต็งเติมวงศ์ ผู้แทนจากโรงพยาบาล พระเจ้าอภัยภูเบศร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.สนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย ซึ่งการดำเนินการจะขอใช้ประโยชน์จากของกลางกัญชานั้น สามารถทำได้ตามเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานยื่นขอรับ ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจใช้ในแต่ละวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ประโยชน์ เพียงแต่ขอให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนดไว้ ขณะนี้มีหน่วยงานที่ได้ขอรับการสนับสนุนกัญชาแล้ว จำนวน 10 หน่วยงาน และมี 3 หน่วยงาน ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ได้แก่ 1.โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ขอรับการสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 7 กิโลกรัม ซึ่งเป็นกัญชาที่สำนักงาน ป.ป.ส. ส่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน ชนิดโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และไม่พบการปนเปื้อน ดังนั้น จึงเป็นกัญชาที่มีวัตถุประสงค์เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลฯ จึงนำกัญชาดังกล่าวไปเพื่อใช้ในการผลิตเป็น 16 ตำรับยา ได้แก่ ยาศุขไสยาศน์ ยาทำลายพระสุเมรุ ยาทัพยาธิคุณ ยาแก้สันฑฆาต ยาไฟอาวุธ รวม 5 ตำรับยา สำหรับผู้ป่วย 1,600 ราย ให้ทันต่อความต้องการของสถานบริการของรัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าวในการรักษาโรคโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอรับการสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 662 กิโลกรัม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาได้มารับกัญชาไปแล้ว จำนวน 30 กิโลกรัม เพื่อนำไปทดลองสกัดและตรวจวิเคราะห์ก่อนว่าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่จะนำไปใช้ได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลสามารถดำเนินการสกัดได้ด้วย วิธี Supercritical Fluid Extraction จึงขอรับส่วนที่เหลือ จำนวน 632 กิโลกรัมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกัญชาดังกล่าวไปทำยาพัฒนาจากสมุนไพร (น้ำมันกัญชา) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยการคำนวณปริมาณกัญชา จำนวน 662 กิโลกรัม จะได้น้ำมันกัญชาที่มีค่า THC ร้อยละ 5 บรรจุขวดละ 5 กรัม จำนวนถึง 127,104 ขวด ซึ่งสามารถจะรักษาผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก 3.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับการสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 10 กิโลกรัม เพื่อดำเนินการในโครงการวิจัย นำมาพัฒนายาต้นแบบใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคทันตกรรม และโรคพาร์กินสัน ซึ่งในช่วงแรกของการศึกษาวิจัย จะเริ่มจากการพัฒนาวิธีการสกัด และวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเฉพาะ เพื่อค้นหากระบวนการที่เหมาะสมในการสกัดและควบคุมคุณภาพทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการพิจารณาสนับสนุนกัญชาของกลาง ให้หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่มาขอใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม ให้ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งขอรับไว้และสำหรับ 2 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโรและคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประสานเพื่อขอรับของกลางกัญชา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ต่อไป

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here