ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่

0
922

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 นับเป็นปีที่ 118 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหล่อหลอม รวมจิตใจ ในการรู้รักสามัคคี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี และประการสำคัญ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ ปีนี้มีต้นเทียนเข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท รวม 53 ต้น กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน และกิจกรรมเทียนอุบลยลได้ทั้งเดือน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน และในบริเวณทุ่งศรีเมืองและพื้นที่โดยรอบ ได้มีกิจกรรม ถนนสายเทียน สายธรรม การจัดทำอุโมงค์เทียน มหกรรมออมสิน ราชธานีแห่งความสุข ณ จังหวัดอุบลราชธานี วิถีชุมชน การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าไหม การทำเครื่องทองเหลือง การแห่และถวายเทียนพระราชทาน ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน และกิจกรรมเวียนเทียน การประกวดสาวงามเทียนพรรษา ประกวดหนูน้อยเทียนพรรษา การแสดงแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน (แนวคิด “ฮีต – ฮอย”) และกิจกรรมงานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน การจัดทำ MOU กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค โดยในปีนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดส่ง ขบวนแห่เรือพนมพระ เข้าร่วมในงานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี การจัดนิทรรศการ “ธรรม เทียน ศิลป์”นอกจากนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากประเทศภูฏาน ส่งต้นเทียนเข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here