ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ จับมือเยาวชนสืบสานตำนานเทียนเมืองอุบลฯ สุดยอด ผลงานประกวดแกะสลักเทียนพรรษา และภาพถ่ายเยาวชนคว้าแชมป์ปีนี้

0
1817

อาชีวะอุบลฯ จับมือเยาวชนสืบสานตำนานเทียนเมืองอุบลฯ สุดยอด ผลงานประกวดแกะสลักเทียนพรรษา และภาพถ่ายเยาวชนคว้าแชมป์ปีนี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ในงาน “118 ปี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” โดยการประกวดการแกะสลักเทียนพรรษาด้วยประติมากรรมภาพนูนต่ำ จากวัสดุเทียน รูปแบบประติมากรรมประเพณีร่วมสมัยในหัวข้อพุทธประวัติ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมผสม ทีมละไม่เกิน 3 คน รวมครูผู้ควบคุม ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 ทีม ประกอบด้วย โรงเรียนอัชสัมชัญอุบลราชธานี จำนวน 2 ทีม โรงเรียนนาส่วงวิทยาคม จำนวน 2 ทีม โรงเรียนวารินชำราบ จำนวน 3 ทีม และโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนบุญฑริกวิทยาคาร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนละ 1 ทีม โดยผลงานที่เข้าร่วมการประกวด มีขนาด 80X100X8 เซนติเมตร เนื้อหาของผลงานจะต้องตอบโจทย์ชัดเจนตรงตามหัวข้อ มีองค์ประกอบการจัดวางที่ประสานกลมกลืนกับเนื้อหาการสร้างสรรค์ ถูกต้องตามแบบอย่างประติมากรรม ผลงานมีทักษะฝีมือและความประณีต จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
โดยรางวัลชนะเลิศการแกะสลักเทียนพรรษา ได้แก่ โรงเรียนนาส่วงวิทยา ผลงานของ นางสาวอารยา ปาทานนท์ นางสาวนงคราญ โคตรขันทา ครูผู้ควบคุม นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์ คว้าถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวารินชำราบทีมที่ 1 ผลงานนายเอกสิทธิ์ ประทาจิตร นายเจษฎาดิน ทิมัจฉา คว้าเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวารินชำราบ ทีมที่ 2 คว้าเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท ผลงานของนายวัชรพล ประสิทธิ์เวช นายจินไตร สายแจ้ ครูผู้ควบคุมทั้ง 2 ทีมได้แก่ นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมา
นอกจากนี้ยังมีการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีชุมชน คนทำเทียน” ในปีนี้ จัดโดย คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผลการแข่งขันทั้ง 3 รางวัลได้แก่ นักศึกษา สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศศิธร โมราษฎร์ คว้าถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนภัสกร ลลิตจรูญ คว้าเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวภูริชญา ไชยหงส์คำ คว้าเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท โดยผลงานทั้งหมดจะจัดแสดง ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ร่วมกับนิทรรศการ “ธรรม เทียน ศิลป์ ในครั้งนี้ด้วยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยเฉพาะงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้กลุ่มเยาวชนเกิดความรักและหวนแหนศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นและของชาติสืบไป

มนฤดี สุวรรณกูฏ ปชส.อาชีวะอุบล ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here