ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ จับมือวัดแสนสุข ลงนาม MOU มอบโอกาสเด็กอาชีวศึกษาโชว์ศักยภาพสืบสานแกะสลักเทียนเมืองดอกบัวทุกๆปี

0
1200

อาชีวะอุบลฯ จับมือวัดแสนสุข ลงนาม MOU มอบโอกาสเด็กอาชีวศึกษาโชว์ศักยภาพสืบสานแกะสลักเทียนเมืองดอกบัวทุกๆปี

วันที่ 14 ก.ค.62 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมทำบุญฉลองต้นเทียนพรรษา และมอบเทียนบริวาร ประจำปี 2562 ร่วมกับวัดสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการ “แห่เทียนพรรษาวัดแสนสุขปี 62” ทั้งนี้ทางวัดได้มอบเทียนบริวารให้กับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 17 แห่ง อาทิ โรงเรียนอนุบาลวรรณวิไล โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 โรงเรียนบ้านท่าช้าง โรงเรียนเทศบาลแสนสุข เป็นต้น พร้อมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวัดแสนสุข กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวัดแสนสุข ลงนามโดย พระมหาวิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร,ดร. เจ้าอาสาววัดแสนสุข ณ ลานเทียนวัดแสนสุข อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี ซึ่งรายละเอียดของข้อตกลง คือ ทั้งวัดแสนสุขและวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินงานแกะเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปีเหมือนเช่นปีนี้ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำตัวแทนครู นักเรียน ร่วมกันรังสรรค์ผลงานแกะสลักเทียนพรรษา ตกแต่งขบวนรถเทียนและจัดแสดงร่ายรำในขบวนแห่เทียนพรรษาให้กับคุ้มวัด ส่งเหล่านี้นับเป็นโอกาสอันดีที่สร้างพื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนและสังคมท้องถิ่น เพื่อนักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติจริงในการแกะสลักเทียนพรรษา สร้างความรู้ ความเข้าใจรักและหวงแหน ในวัฒนธรรมของตน อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษณ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามร่วมกัน ซึ่งเป็นมรดกตกทอดทางปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นสืบกันไป สำหรับขบวนเทียนแกะสลักประเภทติดพิมพ์ วัดแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยชาวบ้านคุ้มวัดแสนสุข ร่วมกันจัดทำในปีนี้ ได้รับความร่วมมือสนับสุนนจากสายการบินไทยสมาย ดำเนินงานถึงช่วงท้ายผลงานใกล้จะสำเร็จ สวยงาม สมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงเก็บรายละเอียดบางส่วนและตกแต่งขบวนรถ เพื่อสร้างสีสันให้สวยงาม พร้อมอวดโฉมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 นี้อย่างแน่นอน

มนฤดี สุวรรณกูฏ ปชส.อาชีวะอุบล ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here