ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##บช.น.แถลงข่าว แถลงผลประชุมผลความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตำรวจจราจร ประจำเดือนมิถุนายน 2562 และมอบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฎิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

0
1102

บช.น.แถลงข่าว แถลงผลประชุมผลความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตำรวจจราจร ประจำเดือนมิถุนายน 2562 และมอบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฎิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ.ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 2 บก.จร. ถ.วิภาวดีรังสิต เขต จตุจักร กรุงเทพฯ

พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.(ดูแลงานจราจร) พร้อมด้วย พ.ต.อ.อาคม จันทนลาช รอง ผบก.จร. และ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน แถลงผลการประชุมความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประจำเดือนมิถุนายนปี 2562 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับรางวัลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นระดับ กองบัญชาการตำรวจนครบาลตาม โครงการเอ็ม-เฮลท์มี โดย พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์ รอง ผบก.จร. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ (รับผิดชอบงานจราจร) จาก บก.น.1-9 , บก.จร. เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดใช้แอปพลิเคชัน เอ็ม-เฮลท์มี สำหรับให้ประชาชนรับทราบข่าวสาร และ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจรกับเจ้าหน้าที่ ผ่านการแจ้งปัญหาบนท้องถนน และเหตุด่วนเหตุร้ายประจำเดือนมิถุนายนว่า ขณะนี้ มีประชาชนดาวน์โหลดมาใช้กันมากขึ้น โดยเมื่อแจ้งเหตุผ่านแอพฯ ก็ได้นำเรื่องร้องเรียนไปแก้ไขจริง แต่ไม่ได้แจ้งผลการแก้ไขกลับไปให้ผู้แจ้งเหตุทราบ ซึ่งจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป สำหรับผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาจราจร โรงพักที่ประชาชนแจ้งเหตุและเข้าแก้ไขได้เร็วที่สุด คือ สน.ทางด่วน 1 ใช้เวลา 23 นาที 16 วินาที เข้าระงับอุบัติเหตุบนทางด่วน ส่วนโรงพักที่ได้รับรางวัลดีเด่น อันดับ 1 สน.เทียนทะเล อันดับ 2 สน.บุปผาราม และ อันดับ 3 สน.บางโพงพาง

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า ในวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง คือ 1. จะมีการฝึกอบรมอาสาจราจร สำหรับประชาชนที่สนใจ โดยจะใช้เวลาในการอบรมครึ่งวัน ซึ่งจะอบรมเกี่ยวกับกฎจราจร การใช้แอปพลิเคชั่นเอ็ม-เฮลท์มี เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2.จะมีการจัดคอนเสิร์ต เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ตำรวจจราจรและตำรวจตระเวนชายแดน และ 3.จะมีการรับบริจาคยาเหลือใช้จากประชาชนผ่านสถานีตำรวจทุกสถานี แล้วส่งให้ตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อแจกจ่ายไปยังสถานีอนามัยและประชาชนที่ขาดแคลน อีกทั้งต้องขอขอบคุณตำรวจจราจรและอาสาจราจรทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

สน. ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับ บช.น. ได้แก่

 1. สน.เทียนทะเล
 2. สน.บุปผาราม
 3. สน.บางโพงพาง
  สน. ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ บช.น. ได้แก่
 4. สน.บางโพ
 5. สน.ร่มเกล้า
 6. งาน 1 กก.1 บก.จร.
 7. สน.สามเสน
 8. งาน 1 กก.6 บก.จร.
  รางวัลดีเด่น ระดับ บก.น.1
 9. ส.ต.ท.วรพล มั่นศักดิ์ สน.สามเสน
 10. ส.ต.ต.เอกราช ไกรสัย สน.บางโพ
 11. ด.ต.หญิง สุทธิพร แก้วมูลกิจ สน.บางโพ
  รางวัลชมเชย ระดับ บก.น.1
 12. ส.ต.ท.เกรียงไกร หอมพันนา สน.สามเสน
 13. ส.ต.ต.ชัยยา ประกอบแสง สน.สามเสน
  รางวัลดีเด่น ระดับ บก.น.2
 14. ด.ต.ภวดล ใจหมั้น สน.เตาปูน
 15. ร.ต.ท.ชาติชาย อโรตยกุล สน.เตาปูน
  รางวัลชมเชย ระดับ บก.น.2
 16. ส.ต.ท.วิรัช สมบูรณ์ สน.บางเขน
  รางวัลดีเด่น ระดับ บก.น.3
 17. ร.ต.ท.เสน่ห์ กิ่งนอก สน.ร่มเกล้า
  รางวัลชมเชย ระดับ บก.น.4
 18. ร.ต.ท.พศิน ทันวงษ์ สน.บางชัน

รางวัลดีเด่น ระดับ บก.น.5

 1. ร.ต.ท.ไชยรัตน์ แย้มกลีบ สน.บางโพงพาง
 2. ส.ต.ต.หญิง วัชริน บัวระพันธ์ สน.บางโพงพาง
 3. ร.ต.ต.พิทยา ระงับทุกข์ สน.บางโพงพาง
  รางวัลชมเชย ระดับ บก.น.5
 4. ร.ต.อ.ทวีสันต์ หมั่นสาร สน.บางโพงพาง
 5. ส.ต.ต.มรุต ผมไผ สน.คลองตัน
  รางวัลดีเด่น ระดับ บก.น.6
 6. ส.ต.ท.สมคิด ดวนใหญ่ สน.จักรวรรดิ
 7. จ.ส.ต.ภรัณยู ปรุงศักดิ์ สน.จักรวรรดิ
  รางวัลดีเด่น ระดับ บก.น.7
  -ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
  รางวัลดีเด่น ระดับ บก.น.8
 8. ส.ต.ต.ภูริพันธ์ สุขสมโภชน์ สน.บุปผาราม
 9. ด.ต.บุญทัน สร้อยอุดม สน.บุคคโล
 10. ร.ต.ต.ชยุตม์ กระตุดเงิน สน.บุคคโล
  รางวัลดีเด่น ระดับ บก.น.9
 11. ร.ต.ท.ชุบ ขยายศรี สน.เทียนทะเล
 12. ด.ต.เจตน์สฤษฎิ์ บรรเทาวงษ์ สน.เทียนทะเล
 13. ด.ต.ธนพล นาทันรีบ สน.เทียนทะเล
  รางวัลชมเชย ระดับ บก.น.9
 14. ร.ต.อ.เกษม พรานสมัน สน.เทียนทะเล
  รางวัลดีเด่น ระดับ บก.จร.
 15. ร.ต.อ.กมล โพธิ์ทองนาค งาน 1 กก.1 บก.จร.
 16. ด.ต.สุวุฒินัน พันธรักษ์ งาน 1 กก.1 บก.จร.
 17. ด.ต.ประยูร นาคูณ งาน 1 กก.1 บก.จร.
  รางวัลชมเชย ระดับ บก.จร.
 18. ร.ต.อ.พิเชษฐ วิเศษโชค งาน 1 กก.6 บก.จร.
 19. ด.ต.เติมศักดิ์ เพชรนาค งาน 1 กก.1 บก.จร.

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here