ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับ กฟภ.มุกดาหาร ยกระดับฝีมือในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร สู่ “Super Worker”

0
298

สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับ กฟภ.มุกดาหาร ยกระดับฝีมือในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร สู่ “Super Worker”


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ตรวจเยี่ยม กำกับ และตรวจสอบการฝึก ในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ1 รุ่นที่ 36 จำนวน 25 คน และรุ่นที่ 37 จำนวน 26 คน และได้รับความร่วมมือจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรม และ ผอ.สนพ.มุกดาหาร มอบแนวทางการปฏิบัติงานของอาชีพช่างไฟฟ้า เป็นอาชีพที่น่าสนใจและมีรายได้ดีอีกอาชีพหนึ่ง และงานด้านช่างไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญในการซ่อมแซม ปรับปรุง ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายใน ภายนอกอาคาร และในที่สาธารณะด้วยความปลอดภัย ทั้งตัวช่างไฟฟ้าและประชาชน ปัจจุบัน อาชีพช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพแรกที่ถูกกำหนดให้เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมและทดสอบวัดระดับฝีมือของช่างก่อนปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน การติดตั้งระบบไฟฟ้าจากช่างที่ได้มาตรฐาน ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2562 และ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ สนามฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร

ปชส.พัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here