เลขา กอศ. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเยาวชนช่างเทียนอาชีวะอุบลฯ สุดยอดฝีมือแกะสลัก รับมอบทุนการศึกษาจากวัดแสนสุข 40,000 บ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ลานเทียน ลานธรรม วัดแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พระมหาดร.วิไลศักดิ์ ปัญญาวโร เจ้าอาวาสวัดแสนสุข ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ประธานฝ่ายฆราวาส นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 และนายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษาจำนวน 40,000 บาท ให้แก่ ช่างเทียนมีดคัตเตอร์ ทีมเยาวชนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายอัฐกร แก้วหาวงศ์ นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ศิลปินดีกรีรองแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และครูคณะวิชาศิลปกรรม นำโดย นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ นายสุระชาติ พละศักดิ์ ศิลปินแชมป์แกะสลักหิมะนานาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2560-2561 สืบเนื่องจากคณะทำงานดังกล่าวได้ลงพื้นที่จิตอาสานำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ด้านอาชีวศึกษา มาบูรณาการหล่อหลอมแสดงศักยภาพสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่า ด้วยการอออกแบบและแกะสลักเทียนพรรษา ให้กับวัดแสนสุข อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชนวัดแสนสุข บริษัทไทยสมายล์ แอร์เวย์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในงาน “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชา ขวัญแผ่นดิน” สามารถคว้าโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเงินรางวัล 40,000 บาท มาครองได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นความภาคภูมิใจที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้มีส่วนร่วม สืบสาน รักษา และต่อยอด งานศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติอันทรงคุณค่าเช่นนี้สืบไป

มนฤดี สุวรรณกูฏ ปชส.อาชีวะอุบล ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here