ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมคืนชีวิตให้สายน้ำ ลำโดมใหญ่ ให้สะอาด ปลูกป่า ปล่อยปลา เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ และ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

0
506

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมคืนชีวิตให้สายน้ำ ลำโดมใหญ่ ให้สะอาด ปลูกป่า ปล่อยปลา เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ และ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


เมื่อวันที่ 22 ก.ค 2562 ณ.บริเวณบ้านแข้ด่อน หมู่ที่ 1 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอำเภอน้ำยืน ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา ปลูกป่า ปล่อยปลา และ Big Cleaning Day เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นปีแรกและจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 3 อำเภอ จาก ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ ได้แก่ อำเภอน้ำยืน อำเภอนาเยีย และอำเภอพิบูลมังสาหาร โดยได้รับความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ เอกชน และประชาชนในพื้นที่
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ จะได้ใช้ประโยชน์จากสายน้ำลำโดมใหญ่ และยังได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ ที่มีสภาพเสื่อมโทรม ให้กลับมามีสภาพดีตามธรรมชาติเหมือนเดิม ที่สวยงามอีกด้วย.

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here