ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

0
656

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562


วันที่ 24 ก.ค.62 ณ โรงเรียนอุบลปัญญากูล ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชชานี จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคม ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัด อุบลราชธานี จัดขึ้น


เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล
โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานการ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนปัญญานุกูล การให้บริการ การตัดผม ซอยผม การฝึกอบรมวิชาชีพ การมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค การรับสมัครงาน และการจดทะเบียนคนพิการ.

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.อุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here