ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สนพ.มุกดาหาร และจังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการ“101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
1380

สนพ.มุกดาหาร และจังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการ“101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.) กิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา” การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานที่สาธารณประโยชน์ หรือพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่จังหวัด โดยมีนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ พนักงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยการแต่งกายในชุดจิตอาสา ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 300 คน ณ แหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 2.) กิจกรรม โครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลักสูตรพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ สาขาช่างแต่งผมสุภาพบุรุษ เพื่อเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีประชาชนผู้ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะ จำนวน 20 คน และ 3 กิจกรรมจิตอาสาบริการตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ปชส.พัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here