ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##กพร. ยกระดับฝีมือ Hand Made ให้ชาวบ้านชนบทรับ 2,200 บาทต่อชิ้น

0
651

กพร. ยกระดับฝีมือ Hand Made ให้ชาวบ้านชนบทรับ 2,200 บาทต่อชิ้น

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดี กพร. มอบคนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ที่มีสมรรถนะในการสร้างผลงานผลิตภัณฑ์ นำวัสดุใกล้ตัว พร้อมใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า งานชิ้นเดียว ไม่ซ้ำแบบ ปราณีต ทรงคุณค่า เพราะทำด้วยมือ ประการสำคัญประทับแบรนด์ใหม่ในท้องตลาด โดยให้นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแก่กลุ่มสตรีชนบท สร้างผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ภายใต้โลโก้
Gift Muk….DSD Shop 4.0 Mukdahan. เป็นกระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เงินสวยงามทรงคุณค่า จำหน่ายได้ใบละ 2,200 บาท และสามารถจำหน่าย สร้างรายได้แก่ผู้สำเร็จการฝึก พร้อมใช้เวลาทำงานอยู่ที่บ้านตนเอง โดยไม่ต้องดิ้นรนหางานทำในเมืองหลวง เพื่อรับเงินค่าจ้างขั้นต่ำเพียงแค่วันละ 300 บาทนายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดเป้าหมายเฉพาะและผู้สูงอายุในปี 2562 จำนวน 28,060 คน สามารถดำเนินการได้แล้วเกือบ 40,000 คน ครอบคลุม 76 จังหวัดและกทม. เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนำศาสตร์พระราชา ด้านหลักการพึ่งตนเอง มาช่วยเหลือประชาชนให้มีทักษะอาชีพ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้แก่ตนเอง ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง แก่ประเทศประชาชนสนใจติดต่อเข้ารับการฝึกทักษะการประกอบอาชีพได้ที่ สพร. สนพ. ทั้ง 76 จังหวัด และ กทม.

ปชส.พัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here