ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้แก่สื่อมวลชน จ. อุบลฯ เพื่อต่อยอดข้อมูลการออมและการลงทุนสู่ภาคประชาชน

0
814

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562ณ.โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ. อุบลราชธานี คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดโครงการ Happy Media, Happy Money ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผนการเงินและการออมให้แก่สื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน รวมถึงทักษะการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้รับสารในปัจจุบัน โดยมี อาจารย์ดุสิต จักรศิลป์ และอาจารย์ดุสิต ศรีสร้อย อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากร

อาจารย์ดุสิต จักรศิลป์ บรรยายเรื่องเงินใกล้ๆตัว โดยบรรยายผ่านแบบทดสอบ รู้จักตัวเอง ด้วยแบบทดสอบสุขภาพทางการเงิน ซึ่งเป็นวิธีการที่เข้าใจง่าย และทำให้ผู้สื่อมวลชนที่เข้าร่วมรับฟัง ได้รับความรู้ทางด้านการวางแผนทางการเงิน จนถึงวิธีการออมเงินที่ถูกต้องอย่างมีระบบ ส่วนอาจารย์ดุสิต ศรีสร้อย บรรยายในหัวข้อ workshop จากสื่อดั้งเดิมสู่สื่อดิจิทัล เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคสื่อดิจิทัลได้ง่ายขึ้น และการบรรยายยังสอนวิธีการโพสต์ ข้อมูลข่าวสารอย่างไรให้ปัง”โดยมีสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมรับฟังกว่า 60 คน

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here