ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีลงนามลงบนผืนผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
642

จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีลงนามลงบนผืนผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 28 ก.ค.62 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ประกอบพิธีลงบนผืนผ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ด้วย สมาคมเมโลเดียน จังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยได้ขอความร่วมมือจังหวัดอุบลราชธานี จัดหาผ้าทอพื้นเมืองประจำจังหวัด ผ้าไหมกาบบัว บ้านคำปุน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สมาคมเรียกชื่อว่า ผ้าทอพื้นเมืองอนุบาลรวมใจ เทิดไท้จักรีวงศ์ สีเหลือง และยังได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกลงบนผืนผ้า ส่งกลับมาจังหวัดเพื่อประกอบพิธีให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมจังหวัด ลงนามลงบนผืนผ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสร็จแล้วอัญเชิญประดับ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี สืบไป

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here