ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวศึกษาภาคอีสานจับมือสถานประกอบการเขียนแผนการฝึกอาชีพแกนกลาง เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

0
423

อาชีวศึกษาภาคอีสานจับมือสถานประกอบการเขียนแผนการฝึกอาชีพแกนกลาง เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารโครงการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการฝึกอาชีพ แกนกลาง ในอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนขั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้กิจกรรม ประกอบด้วยการบรรยายมาตรฐานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี แนวทางการเขียนแผนการฝึกอาชีพ (แกนกลาง) และปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพ แยกตามสาขาวิชาชีพพร้อมนำเสนอแผนการฝึก โดยมีครู ในแต่ละสาขาวิชาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีจำนวน 130 คน ร่วมรับฟังการบรรยาย อภิปราย และระดมสมอง แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม เขียนแผนการฝึก ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.- 1 ส.ค.2562 ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้ ร่วมให้คำแนะนำการเขียนแผนการฝึกดังกล่าว นำโดย นายกมล ชุ่มเจริญ ผู้บริหารหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยองและคณะ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีถูกต้อง มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี แผนการฝึกแกนกลาง ได้มาตรฐานและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาไทย เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการได้จริง สู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในอนาคตต่อไป สำหรับโครงการดังกล่าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประสานงานและดำเนินโครงการในครั้งนี้

มนฤดี สุวรรณกูฏ ปชส.อาชีวะอุบล ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here