ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#รมช.เกษตรฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ อ.สำโรง จ.อุบลฯ

0
892

รมช.เกษตรฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ อ.สำโรง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมกับ เกษตรกร อ.สำโรง ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์  ไม่ยอมให้มีสารเคมีในชุมชน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการลงนามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง  บ้านหนองมัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอสำโรง ,นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง , นางพองาม ปรีดาสันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมลงนามในครั้งนี้  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง ไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร สร้างความเข้มแข็ง และสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์ สร้างตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึง

โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 10,000 ไร่ ในปี 2564   จะไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์  พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ตัดแต่งพันธุกรรม ในการทำการเกษตรร่วมกันสร้างการรับรู้  สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในอำเภอสำโรง  ร่วมกันสร้างเยาวชน คนอำเภอสำโรงรุ่นใหม่ หัวใจอินทรีย์  เผยแพร่ความรู้เกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง ให้กับผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง  สร้างตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึง  สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม เครือข่าย โดยเกษตรกรเป็นผู้ขับเคลื่อน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม เป็นฝ่ายสนับสนุน  ขับเคลื่อนแบบประชารัฐ ระหว่าง ส่วนราชการ เกษตรกร และภาคีเครือข่าย เพื่อทำให้อำเภอสำโรง เป็นอำเภอต้นแบบเกษตรอินทรีย์  และร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ “เกษตรอินทรีย์  วิถีสำโรง” ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here