ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน”วันสตรีไทย เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

0
627

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน”วันสตรีไทย เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”


วันที่ 4 ส.ค.2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน “วันสตรีไทย เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” การจัดงานดังกล่าว เนื่องจากเดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งมหามงคลสมัย ที่ปวงชนชาวไทย พร้อมใจเฉลิมพรชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระองค์ท่าน พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวัน สตรีไทย ตั้งแต่พุทธศักราช 2546 เป็นต้นมา
จังหวัดอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี และ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานดังกล่าว ขึ้น เพื่อให้องค์กรสตรี เป็นแกนหลักในการประสานภาคีและประชาชนร่วมจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นราชสักการะ และแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อน้อมนำพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานในวันสตรีไทย โดยให้สตรีมีบทบาทหน้าที่ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์ มาปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้องค์กรสตรีและสมาชิก รวมถึงประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวันสตรีไทย และเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี
การจัดงานในครั้งนี้โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรของผู้แทนองค์กรสตรี พิธีอ่านพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี การแสดงขององค์กรสตรี การมอบรางวัลสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในระดับประเทศ

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here