ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวศึกษาภาคอีสาน จับมือครูแนะแนว สพฐ. สัมมนาเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” ขยายผลครูแนะแนว สร้างความรู้ ความเข้าใจ โลกอาชีพแก่ผู้เรียนในสถานศึกษาของตนได้อย่างถูกต้อง

0
371

อาชีวศึกษาภาคอีสาน จับมือครูแนะแนว สพฐ. สัมมนาเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” ขยายผลครูแนะแนว สร้างความรู้ ความเข้าใจ โลกอาชีพแก่ผู้เรียนในสถานศึกษาของตนได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารโครงการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับครูแนะแนวเพื่อเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” ในอาชีวศึกษาเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนขั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” “การเรียนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน” และ “กำลังคนอาชีวศึกษาที่ภาคเอกชนต้องการ”รวมทั้งจัดกิจกรรมการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน ในหัวข้อ “การเรียนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน” และ หัวข้อ “กำลังคนอาชีวศึกษาที่ภาคเอกชนต้องการ”ให้กับครูแนะแนวสถานศึกษารัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 118 คน และครูแนะแนว สถานศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายเป้าหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 118 คน ในระหว่างวันที่ 5- 6 ส.ค.2562 เพื่อให้ครูแนะแนวที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการแนะแนวการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีรวมถึงการแนะแนวอาชีพและการแนะแนวชีวิตจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและจากสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีแล้วสามารถนำข้อมูล รายละเอียดและเทคนิควิธีการในการแนะแนวด้านอาชีวศึกษาที่สำคัญไปประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของตนได้อย่างถูกต้อง สำหรับโครงการดังกล่าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประสานงานและดำเนินโครงการในครั้งนี้

มนฤดี สุวรรณกูฏ ปชส.อาชีวะอุบล ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here