ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว คลอบคลุม เชื่อถือได้ ผ่านเว็ปไวต์ www.ubondaily.com

0
646

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว คลอบคลุม เชื่อถือได้ ผ่านเว็ปไวต์ www.ubondaily.com

ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายแสงทอง อนันภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี นายคำยืน วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชานี และนายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ผู้อำนวยการ Ubon Connect สื่อ Social mededia สร้างสุขแชแนล ทาง VR Cable ผู้แทน NBT Ubon ร่วมประชุมหารือ ในการขับเคลื่อนเพื่อเปิดตัวศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ โดยมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานหลัก และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความพร้อม ให้การสนับสนุนระบบ ด้านเทคโนโลยี ที่มีความทันสมัย โดยจะใช้ เฟชบุกส์ ไลน์ เว็ปไซต์ ของส่วนราชการที่มีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือในการส่งข่าว และเชื่อมเว็ปไซต์กลางศูนย์ข่าว รัฐร่วมเอกชน ที่มีชื่อว่า www.ubondaily.com ( อุบลเดดี้ดอทคอม) ในการจัดการบริหารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ภาคเอกชน ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ข่าว และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และเชื่อถือได้ ทั้งนี้ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลข่าวและทั้งภาพ นำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ติดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here