ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารสื่อและสื่อมวลชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

0
1485

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารสื่อและสื่อมวลชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 6 ส.ค.2562 เวลา 09.00 น. :
พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารสื่อและสื่อมวลชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้แทนจาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล ( บช.น.) , กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 ( บช.ภ.1-9 ) , กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ( บช.ตชด.), กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ( บช.ก.), กองบัญชาการสำนักตรวจคนเข้าเมือง ( บช.สตม.), กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ( บช.ทท.), กองบัญชาการศึกษา ( บช.ศ.), กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ( บช.ส.), สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ( สพฐ.ตร.), สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตร. ( สทส.), โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ( ร.ร.นรต.), สำนักงานส่งกำลังบำรุง ( สกบ.), สํานักงานกําลังพลสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ( สกพ.), สํานักงบประมาณ ( สงป.), โรงพยาบาลตำรวจ ( รพ.ตร.), สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ( สยศ.ตร.), กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ( สท.ตร.), สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ( กมค.ตร.), สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ( สง.ก.ตร.), สํานักงานจเรตํารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ( จต.ตร.), สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ( สตส.), กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191 ( บก.สปพ.) และ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบะรมฯ ณ โรงแรม เดอะไซมีส โฮเทล พัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here