ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สนธิรัตน์”เตรียมฟื้นโครงการหญ้าเนเปียร์ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน!

0
725

สนธิรัตน์”เตรียมฟื้นโครงการหญ้าเนเปียร์ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน!

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง”พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ในงานครบรอบ 20 ปี สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมว่า ได้สั่งตั้งคณะทำงานฯ ประกอบด้วย กระทรวงพลังงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคอุตสาหกรรม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เพื่อร่วมกันทบทวนแผนของการใช้จุดแข็งของประเทศที่มีฐานการเป็นเกษตรกรรมกับพืชพลังงาน ใช้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
โดยจะฟื้นโครงการปลูกหญ้าเนเปียร์(หญ้าเลี้ยงช้าง) เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีสิทธิในการใช้ไฟฟ้าและยังเป็นผู้ผลิต รวมถึงขายไฟฟ้าได้ ทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ลดค่าใช้จ่ายและมีส่วนสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ทั้งนี้ การฟื้นโครงการหญ้าเนเปียร์ จะอยู่ในธีมใหญ่ของรัฐบาลที่จะยกระดับพืชพลังงาน หรือ พลังงานบนดินขึ้นมา โดยใช้ความเข้มแข็งของประเทศไทย ที่สามารถปลูกพืชผลการเกษตรได้ดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เพื่อยกระดับให้ภาคเกษตรไปสู่พืชพลังงานที่มีความมั่นคง มีทิศทางชัดเจน และสร้างรายได้
สำหรับการส่งเสริมโรงไฟฟ้าหญ้าเนเปียร์นั้น ในช่วงปี 2557 รัฐยกเลิกโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าหญ้าเนเปียร์จำนวน 10 โครงการ ของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ส่งผลให้การรับซื้อไฟฟ้าต้องยุติลงนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท.เตรียมเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในเร็วๆนี้ เพื่อนำเสนอแผนการทำงานร่วมระหว่างกระทรวงพลังงาน และส.อ.ท. ในขับเคลื่อนการใช้พลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมพืชพลังงาน เช่น หญ้าเนเปียร์ ซึ่ง ส.อ.ท.เห็นด้วยกันเรื่องนี้ และหลังจากนี้จะมอบหมายให้สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เร่งประสานข้อมูลกับภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อไป

ขอบคุณภาพข่าว สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน(ประเทศไทย)

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here