ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สำนักงานเกษตร อำเภอเทิง จัดงาน “วันรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร”

0
609

 เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 9.00 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง จัดงาน “วันรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร” พื้นที่นำร่อง ปี 2562 โดยภายในงานมีฐานเรียนรู้ 5 ฐาน ประกอบด้วย 1) ฐานการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง 2) ฐานเทคนิคการดับไฟลามทุ่ง 3) ฐานการผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุการเกษตร 4) ฐานการเพาะเห็ดฟางสร้างรายได้ 5) ฐานการผลิตไส้เดือนฟื้นฟูดิน และมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร อาทิเช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย พลังงานจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย โรงเรียนศรีดอนไชย มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เป็นต้น รวมไปถึงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร โดยมี นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเทิง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 ราย และ ได้ร่วมกันให้สัตยาบันงดการเผาทุกชนิดในห้วง 60 วัน ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ณ บ้านทุ่งต้อม หมู่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

ขอบคุณข้อมูลข่าว สนง.เกษตรอำเภอเทิง

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here