ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบกัญชาของกลางกว่า 1 ตัน ให้กับ 2 หน่วยงาน ที่ได้รับอนุญาต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเเละทางการเเพทย์

0
599

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบกัญชาของกลางกว่า 1 ตัน ให้กับ 2 หน่วยงาน ที่ได้รับอนุญาต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเเละทางการเเพทย์

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. : นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบกัญชาของกลางจำนวน 1,005 กิโลกรัม ให้กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 หน่วยงาน ที่ได้รับอนุญาตการครอบครองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเเละทางการเเพทย์ โดยมี นายมรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ นายอรัญ ทนันขัติ ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ส.

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมสนับสนุนของกลางกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเป็นไปตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญ กับการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการรักษาโรค เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งในครั้งนี้ มี 2 หน่วยงาน ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ได้แก่

  1. กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ขอรับสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อใช้ผลิตน้ำมันกัญชาจากตำรับยาหมอพื้นบ้าน ขนาด 5 ซีซี จำนวนประมาณ 660,000 ขวด ให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย
  2. สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอรับสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 5 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้สนับสนุนของกลางกัญชาก่อนหน้านี้ให้กับ 3 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคณะทันตแทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้นำของกลางกัญชา ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นขอแล้ว และในครั้งนี้มีอีก 2 หน่วยงานดังกล่าว รวมเป็น 5 หน่วยงาน รวมของกลางกัญชาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,684 กิโลกรัม และยังมีอีก 10 หน่วยงาน ที่รอการพิจารณาขอรับสนับสนุน ของกลางกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย ทั้งนี้ การดำเนินการขอใช้ประโยชน์จากของกลางกัญชานั้น สามารถทำได้ตามเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานยื่นขอรับ โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนดไว้

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here