ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯคว้ารางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานกิจกรรม “บริหารธุรกิจวิชาการ”ครั้งที่ 5 (ACBA 2019)

0
1281

อาชีวะอุบลฯคว้ารางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานกิจกรรม “บริหารธุรกิจวิชาการ”ครั้งที่ 5 (ACBA 2019)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางสุวนิจ สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในงานกิจกรรม “บริหารธุรกิจวิชาการ”ครั้งที่ 5 (ACBA 2019)ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้ Excel” ระดับ ปวช. หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ได้รับรางวัล นางสาวธญญารัตน์ วิเศษรินทอง และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผู้ได้รับรางวัล นางสาวมนิดา ศรีสุข ,การแข่งขันทักษะการใช้ Excel” ระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี ผลการแข่งขันปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งผู้ได้รับรางวัล คือนางสาวดุศฎี เลือดอุดร ครูผู้ควบคุม คุณครูคมกริช จุกหอม
ด้านแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมการแข่งขัน “การประกวดนักขายมืออาชีพ” (The Best Salesman 2019)
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ได้รับรางวัลชมเชย ผู้ได้รับรางวัล คือ นายสมบัติ พระงาตุนัส ครูผู้ควบคุม คุณครูดวงดาว จันทร สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์ ระหว่างนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป เพื่อฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งในกิจกรรมมีการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การอบรม สัมนา และการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษา

มนฤดี สุวรรณกูฏ ปชส.อาชีวะอุบล ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here