ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

0
1461

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เพื่ออบรมให้ความรู้ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยและวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สมาชิกกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จำนวน 900 คน โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดมพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ทีมงานข่าวเด่น จ.อุบลราชธานี รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here