ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##กศน.อำเภอน้ำยืน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ชนะเลิศโครงงานวิทย์ฯ กศน.ระดับประเทศ รับโล่จาก รมว.ศธ.

0
985

ชนะเลิศโครงงานวิทย์ฯ กศน.ระดับประเทศ รับโล่จาก รมว.ศธ.

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย กรุงเทพมหานคร)กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20 แห่ง สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ขึ้น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พร้อมการปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน. มีการจัดประกวด 2 ระดับ คือการประกวดระดับพื้นที่ และการประกวดระดับประเทศ ดังนี้

การประกวดระดับพื้นที่ : ดำเนินการจัดการประกวดฯ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 19 แห่ง รับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากพื้นที่บริการของแต่ละแห่ง และจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)การประกวดระดับประเทศ : ดำเนินการจัดการประกวดฯ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) รับสมัครทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับพื้นที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 19 แห่ง ๆ ละ 2 ทีม รวมจำนวน 38 ทีม เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 และนำผลงานและแผงโครงงาน จัดแสดงให้คณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 500,000 บาท
โดยผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ในปีนี้ชนะเลิศ ได้แก่ โครงงาน เครื่องดำนารีโมทคอนโทรลพลังงานแสงอาทิตย์ ของนักศึกษา กศน.อำเภอน้ำยืน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบไปด้วย

  1. นายวณัฐพงษ์ จันไทย นักศ
  2. นางสาวรจรินทร์ ด้วงนิล
  3. นางสาวปริศนา ทะยะราช
    ครูที่ปรึกษา นายอนุชิต ทุมมากร ครู กศน.ตำบลสีวิเชียร นายกุศลศักดิ์ ณรุณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำยืน โดยนายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

รับโล่จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเงินรางวัล 21,000 บาท โดยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย กรุงเทพมหานคร) และผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้มอบรางวัล (ซึ่งปีที่แล้ว กศน.อำเภอน้ำยืน ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากโครงงานเครื่องหยอดข้าวรีโมทคอนโทรลพลังงานแสงอาทิตย์)

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here