ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดมุกดาหาร จัดมหกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

0
704

จังหวัดมุกดาหาร จัดมหกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

​จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยหวังเพิ่มโอกาสในการเป็นแรงงานคุณภาพในยุคปฏิรูปกำลังแรงงาน (Workforce Transformation) ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยมีนักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์  ประชาชนวัยแรงงาน เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน

​นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีกล่าวถึงความสำคัญในการจัดมหกรรมทดสอบฯ ครั้งนี้ว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำงาน หรือในอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละระดับ โดยการทดสอบทั้งภาคความรู้และความสามารถ ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในระดับใด และสามารถนำไปใช้ในการกำหนดการจ่ายค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งในงานมหกรรมดังกล่าวจัดให้มีการทดสอบประกอบด้วย สาขาพนักงานนวดแผนไทย สาขาการบำรุงรักษารถยนต์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการกระตุ้นให้แรงงานทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความเข้าใจในการเป็นแรงงานคุณภาพในยุคปฏิรูปกำลังแรงงาน(Workforce Transformation)ให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานไร้คุณภาพ และปัญหาการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาในระยะยาวของประเทศ โดยใช้อัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นตัวกำหนด ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศแล้ว จำนวน 83 สาขา 

​ด้านนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแล้ว ยังมีกิจกรรม สาธิตการทดสอบมาตรฐานสาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร การสาธิตเทคโนโลยีชั้นสูง PLC การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าญี่ปุ่น การเพิ่มมูลค่าผ้าเพื่อการพาณิชย์ การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยเป็นการสร้างการรับรู้ภารกิจที่สำคัญด้านเทคโนโลยีชั้นสูง  โดยเฉพาะการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here