ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ในโอกาสครบรอบ 72 ปี

0
1453

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ในโอกาสครบรอบ 72 ปี


วันที่15 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการ พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร รักษาการเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเททองหล่อรูปเหมือน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ในโอกาสครบรอบ 72 ปี สำหรับพิธีเททองมีพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา พระเถระ 4 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิตพิธีถวายจตุปัจจัยไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร และถวายภัตตาหารเพล โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการบริหาร บุคลากร ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมบุญกันเป็นจำนวนมาก
นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ท่านเป็นชาวอุบลราชธานี เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนาราม เป็นผู้มีความสามารถสูง มีความถนัดพิเศษด้านการศึกษา การปกครอง เป็นครูนักเทศน์ นักประพันธ์ เจ้าของคติธรรม คำขวัญเตือนใจอันลึกซึ้งทั้งทางธรรมและทางโลก เป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชนทั่วไป จนได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ และได้รับพระราชทานตำแหน่งสุดท้ายเป็นสังฆนายก องค์แรกของคณะสงฆ์ไทยในปี ๒๔๙๓ ได้การยอมรับว่าเป็น “ปราชญ์ คนสำคัญของเมืองอุบล” โดยแท้ คณะศิษยานุศิษย์ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้รวมใจกันถวายเงินปัจจัยเนื่องในวันบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันเกิดของท่าน วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี และเพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ สร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอเนกประการ ซึ่งในขณะนั้น “โรงพยาบาลโรคจิตต์ภาคอีสาน” ยังไม่มีตึกผู้ป่วยนอกที่มั่นคงถาวรและสะดวกสบาย รวมทั้งขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ จึงได้นำเงินส่วนนั้นมาสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โดยได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2493 จึงนับเป็นวันสถาปนาโรงพยาบาล และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์” ตามชื่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ท่านนำมาปลูกไว้ที่หน้าวัดสุปัฏนาราม ตรงที่หล่อพระพุทธสัพพัญญูเจ้านั่นเอง

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here