ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จีตัมเกาะ แจกข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่ผู้ยากไร้ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ แจกข้าวสาร – อาหารแห้ง ให้แก่ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ในงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562

0
1357

จีตัมเกาะ แจกข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่ผู้ยากไร้ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ แจกข้าวสาร – อาหารแห้ง ให้แก่ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ในงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562


วันที่21สิงหาคม 2562 บรรยากาศมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ นำโดยนายธีรยุทธ อรุณยะเดช ประธานมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ แจกข้าวสาร – อาหารแห้ง ให้แก่ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ที่มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานและร่วมแจกข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งมีผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน มารับแจกข้าวสาร – อาหารแห้ง อย่างเนืองแน่น
ด้วยมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ รวมถึงงานอื่นๆทางด้านสาธารณะกุศลภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการของทางมูลนิธิฯ และในปีนี้มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ ได้จัดงานทำบุญทิ้งกระจาดซึ่งได้จัดขึ้นประจำทุกปี โดยจัดต่อเนื่องมากว่า 40 ปี แล้ว เพื่อทำบุญทำทานให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ผู้ยากไร้และวิญญาณเร่ร่อน โดยภายในงานได้มีการทำบุญแจกข้าวสารจำนวนกว่า 10,000 ถุง ซึ่งทางมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ ได้จัดเตรียมไว้ให้กับประชาชนที่มารอรับเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ เทศกาลสารทจีน ถือว่าเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยจัดพิธีเซ่นไหว้และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญ ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงเทศกาลสารทจีนตามวัด ศาลเจ้า โรงเจ มูลนิธิจีนต่างๆ จะจัดงานพิธีทิ้งกระจาดขึ้นเพื่อโปรดเหล่าสัมภเวสีที่ขึ้นมาจากนรกได้รับส่วนบุญนี้เพื่อไปเกิดยังภพภูมิที่ดีต่อไป โดยมักจะทำพิธีโปรยทานควบคู่กันไป คือ เซ่นไหว้เหล่าสัมภเวสีแล้วก็จะมีการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำดื่ม ผ้าห่ม แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ที่ขาดแคลน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีพ

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here